Zootropion Humane Education

Home Meet the Team

Nicos Kountouris, President

Panayiotis Pourgourides, Vice Presisent

Drosoula Manouchou, Treasurer

Tatiana Eracleous, Secretary

Christina Prastitis, member

Haris Efthymiou, member

Christina Georgiou, member

Legal Advisor, Anastasia Papadopoulou